Store endringer for Norgescupen i 2017

DisksportNorgeLogoUnder klubbledermøtet var et av hovedtemaene Norgescup i frisbeegolf, og hvor klubbene ønsker at Norges mest profilerte turneringserie skal gjennomføres. Med godt utarbeidede forslag fra Disksport Norge har klubbene gitt tilbakemeldinger på endringsforslagene, og i dag ble endelig de nye reglene publisert og åpnet for søknad.

Med en sport i vekst har det lenge vært klart at arrangementer som NC og NM har trengt en oppdatering, og en langsiktig plan som de viktigstearrangementene i sporten. Med nye krefter i Disksport Norge i form av Ingar Ballo og Jon Marthinsen, samt ansettelsen av Eirik Hammer Staalesen som representant for Disksport i NAIF, har det blitt jobbet mye med akkurat dette. Dette ble presentert og diskutert under klubbledermøtet 29 oktober, med muligheter for innspill fra klubbene i uken som fulgte. Nå er resultatet klart, og man kan forvente seg en mer proffesjonell og spisset gjennomføring av NC allerede i 2017.

ErikHammer
Erik Hammer Staalesen hos NAIF.

Man har sett at turneringene har blitt større og større, og har tatt mer og mer tid. Samtidig har skillet mellom topp og bunn på resultatlistene blitt større, slik at man har måttet vurdere hva miljøet ønsker for Norgescupen. Dette har Ingar og Jon jobbet mye med, og sammen har vi kommet frem til fornyede regler som vil være med å gjøre turneringene mer proffesjonelle.

Eirik Hammer Staalesen – Disksportkonsulent NAIF

Planen og endringene er langsiktige med tanke på fortsatt vekst og spillerøkning, med noen større endringer fra dagens  reglement for Norgescup:

  • Antall deltagere – der tidligere har vært forholdsvis åpent for antall deltagere, skal det nå være maks 90 deltagere.
  • Strengere banekrav – variasjon på baner har vært en utfordring gjennom flere år, og dette strammes det inn på. NCer skal for eksempel spilles på 18 hull, krav til størrelse og underlag på utkast og mer.
  • Mer bidrag fra forbundet – til nå har arrangører kun fått et lite pengebeløp fra forbundet for å arrangere Norgescup. I fremtiden vil forbundet være mer aktive for å hjelpe klubbene, både med planlegging, gjennomføring og avsluttning av Norgescuper.
  • Påmelding – avgiften for påmelding blir standardisert, både mht tidspunkter og avgiftsbeløp. Videre vil en femfaset påmelding bli standard for alle NCer, slik som  det ble eksperimentert med under NM 2016.

Det viktigste med disse endringene er at de er etablert av klubbene, for klubbene. Dette gjør at de både har et eierskap og ansvar i dem, og Disksport Norge skal være med på å hjelpe dem i årene fremover.

Jon Henry Marthinsen – Disksport Norge

Målet med endringene ser ut til å kunne gi grobunn og krav om bedre arrangementer for Norgeseliten, og prøve å eliminere noe av det stadig voksende nivåskillet man har sett de siste årene. For å plukke opp de spillerne på lavere nivå er planen å involvere de regionale tourene, uten at dette utdypes noe mer av Disksport Norge.

1 hendelser på “Store endringer for Norgescupen i 2017”

  1. Tilbakeping: Store endringer for Norgescupen i 2017 | Sola FrisbeeKlubb

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen