Uenighet om forslag til rekrutteringsbaner

Årets årsmøte i Disksport Norge avholdes søndag og i tillegg til de faste punktene er det kommet et forslag som skal behandles på årsmøtet, nemlig forslag om etablering av rekrutteringsbaner for frisbeegolf, som er skrevet av klubbene Ekeberg, Stovner, Langevåg og Skjerstad. Forslaget har vært diskutert varmt i forumet og andre arenaer i miljøet det siste halvåret og nå skal det endelig behandles formelt på årsmøtet. Styret i DSN har derimot nylig kommet med en klar innstilling mot forslaget i forkant av årsmøtet og begrunnelsen har provosert flere av forslagstillerne. Jon Henry Martinsen fra Stovner er blant de som har reagert kraftig på innstillingen og har nå sendt et åpent brev til DSN som kan leses her…

Bakgrunn

Du kan lese forslaget i sin helhet her: Forslag til årsmøtet i DSN 2012.pdf
Du kan lese styrets innstilling før årsmøtet her: Styrets innstilling rekrutteringsbaner 2012.pdf
Brevet omtaler også forslaget til budsjett som kan leses her: Budsjett_DSN_2012.pdf
Les også diskusjonene på forumet fra høsten 2011.

Åpent brev til DSN

av Jon Henry Martinsen, Stovner Frisbee Klubb

Etter å ha lest Disksport Norges innstilling til vedtak vedrørende forslag om
rekrutteringsbaner er jeg mildt sagt sjokkert over hvor passivt et organ som er til for
klubbene i en organisasjon kan være!
Uenighet skaper fremgang, men DSNs holdning til rekruttering er skremmende laber og
ikke minst ødeleggende for klubbenes ekte engasjement i å fremme idretten vi bedriver,
i dette tilfellet Diskgolf! Det å tenke profitt til eget forbund viser hvor lite gjennomtenkt
innstillingen er. Når jeg i tillegg leser budsjettforslaget til DSN og handlingsplanen deres
så blir jeg faktisk utrolig lei meg. Hvor er målsettingene for idretten min? Den idretten,
som for meg startet på en søppelfylling på Stovner og som for verdensmestre,
europamestre, et utall norgesmestre og andre utskudd på linje med meg selv har vært,
og er, en reise i godhet, mestring og fremgang, fortjener å bli behandlet med ydmykhet
og respekt! Den skal ikke behandles som en kommersiell inntektskilde for en passiv
organisasjonsledelse som kun klarer å skissere en klar strategi om total mangel på
langsiktige rekrutteringstiltak!
Det DSN har gjort med det innkomne forslaget om rerutteringsbaner er rett og slett å
forkaste det, jeg kan ikke se en ting de har grepet fast i som positivt, ei heller når jeg
leser handlingsplaner og budsjettforslaget…, dessverre.

5000,- til markedsføring?

Min klubb, Stovner, har selv søkt og fått innvilget midler til omfattende
rekrutteringsarbeid blant jenter med minoritetsbakgrunn. Ekeberg har på egetinitiativ satt
i gang rekrutteringsarbeid på sine nærskoler, det gjøres masse godt arbeide ute i mange
klubber i vårt langstrakte land, men hvor i all verden er vårt øverste organ? Hvor er
planene, stegene, diskusjonsforaene, hvor er rekrutteringsplanene til DSN, føringene ut
til klubbene, oppfølgingen, mottaksapparatet? Hva skjer etter at frisbee blir introdusert til
så mange barn og unge? Hva er ideen med å gi disker gjennom apoteket, den
langsiktige?

Det å ikke gå for et forslag om rekrutteringsbaner er greit det, men ikke med de
argumentene som DSN legger til grunne!
Kan ikke gjøre forskjell på grenene? Mener virkelig DSN at det ikke kan legges
nødvendig økonomi i rekruttering til diskgolf fordi det ikke har kommet like initiativ i
forhold til Ultimate? Det DSN her gjør, ut i fra mitt syn, er å lage grupperinger og sette
disse opp mot hverandre. Helt sikkert ubevisst.
Ultimatekomiteen skisserer og beholde og rekruttere utøvere i universitetsalder. PCL og
Hønefoss utøver godt rekrutteringsarbeide blandt de yngre, det er dette arbeide som er
viktig og riktig! All ære til de!!
Det er nettopp der DSN må sette alle kluter til også når det gjelder Diskgolf, de må ta
initiativene som kommer, tenke langsiktig og helhetlig! Det ene kan ikke og skal ikke
stoppe det andre…

5000,- til markedsføring?

Det ligger ikke rapportering i forslaget… Er det en grunn til Deres innstilling? I så tilfelle
kunne DSN lagt det til i sitt forslag til vedtak.

DSN sier også at det ikke er skissert rekruttering i forslaget, har de lest det? Har DSN
undersøkt hva som er gjort utenfor veggene på Ullevål og utenfor Norges grenser?
Tilgjengelighet gir økt rekruttering, fler diskgolfbaner gir fler utøvere, fler
idrettshaller/timer i hall gir fler ultimateutøvere! Og i et langsiktig perspektiv, så gir dette
sikkert en stor økonomisk profitt til DSN som dere så inderlig ønsker…

5000,- til markedsføring?

Jeg er lei meg for at min privatsituasjon ikke muliggjør at jeg kan stille til valg i DSN, på
noen verv i det hele tatt, men jeg håper virkelig at det blir valgt inn et styre som ikke ser
min idrett og mitt valg av kjærlighet og ekte engasjement som en komersiell
inntektskilde!!

Takk for det dere har gjort og velkommen tilbake som engasjerte utøvere og
disksportelskere med fremtidig ønske om en bærekraftig idrett!

Jon Henry Marthinsen
jon@fossumaktivitetshus.no
+47 950 70 580

Diskusjonen vil garantert bli varm på årsmøtet førstkommende søndag og vi håper det blir en konstruktiv og fruktig diskusjon som blir til det beste for frisbeesporten og rekruttering. 

Sunesport har dessuten invitert de som ønsker til et møte/foredrag torsdag kl.1400 med finske Jussi Meresmaa om mye av de samme temaene og Jussi vil fortelle om sine erfaringer og hvordan de har klart å øke rekrutteringen ganske kraftig i Finland de siste årene. Representanter fra både DSN og forslagstillerne kommer til å møte opp for å høre på. Vi anbefaler alle som har mulighet til å komme. Vi skal prøve å få formidlet et videoopptak av møtet her på frisbeegolf.no før årsmøtet på søndag…

Skroll til toppen