Jentemøte og årsmøte DSN

Lørdag 24.mars inviterer Jentekomitéen til jentemøte for alle landets frisbeejenter.

Søndag 25.mars inviterer Disksport Norge til ordinært årsmøte for alle som er interessert i å bidra med noe i frisbeemiljøet.

Begge møtene blir avholdt på idrettens hus på Ullevål Stadion og det er mulig å få dekket
reiseutgifter.

Jentemøte

Jentemøtet er et «Klubbmøte for aktive frisbeejenter» og er ment for alle jenter som spiller frisbee i Norge. Dette er første gang frisbeenorge arrangerer et klubbmøte spesifikt med tanke på jenter. Det dekkes flyreise tur/retur for de som må bruke fly. I tillegg til flyreise dekkes også mat – lunch på møtet.

Man skal bl.a.diskutere følgende temaer:
1. Jentekomitè:
– Mandat og oppgaver. Hvilken rolle har jentekomiteen, hvordan jobber de? Videre fremover.
2. Jentesamling 2012.
– Gjennomføring. Innhold – grupper fordelt på nivå. Åpen for alle?
3. Nordisk jentekonkurranse.
– Rekruttering – sosialt – konkurranseform. Er dette interessant?
4. Damer NC/NM
– Spillepakker. Premier, mat, faciliteter. Ønsker/trenger vi andre ting?
5. Norsk jenteturnering.
– Ønsker vi en egen turnering for jenter i Norge? Tanker rundt dette.

Komitéen håper så mange som mulig har anledning og lyst til å være med på dette.

Jentemøtet holdes lørdag 24.mars kl. 10.00 – 17.00 på Ullevål Stadion, Idrettens Hus.
Meld fra til jentekomitéen på frisbeegirls@gmail.com hvis du vil komme.

Årsmøte DSN

Årsmøtet i Disksport Norge er åpent for alle men det må meldes inn hvem som kommer innen fredag 9.mars. Ta kontakt med din frisbeeklubb hvis du ønsker å være med på møtet.

Møtet holdes søndag 25.mars kl. 11.00 – 14.00 på Ullevål Stadion, Idrettens Hus.
Les hele innkallingen her

Skroll til toppen