Trekker seg som nestleder

– Jeg ser det som nødvendig for min egen del å dessverre trekke meg fra vervet som nestleder i Seksjon Disksport, skriver Jon Henry Martinsen til Frisbeegolf Norge
– Jeg må aller først understreke at det ikke er noe dramatikk i dette. Det er faktisk helt udramatisk, sier Martinsen.


Jon Henry Martinsen ( til venstre) er ferdig som nestleder i seksjon disksport. 

Les hele hans e-post til redaksjonen her: 

Jeg ser det som nødvendigfor min egen del å dessverre trekke meg fra vervet som nestleder i Seksjon Disksport. Jeg ser det også som en nødvendighet for Seksjonen og idrettens del da jeg ikke strekker til i arbeidet i det hele tatt pga. ingen kapasitet og anser det som mest ryddig å stille min plass til disposisjon slik at det eventuelt kan velges inn en ny ivrig og fremadrettet person, midlertidig i vervet ved klubbledermøtet i høst.

Jeg ønsker ikke å utføre mine plikter knapt halvveis, ha konstant dårlig samvittighet for dette eller prøve å skjule det ved at jeg later som, utad, at jeg gjør en god jobb.

Jeg føler at min intensjon ved å tre inn i Seksjon Disksport, å skape god kommunikasjon og samhandling mellom seksjonen, administrasjonen og styret i NAIF samt og bidra til bedre struktur i Seksjonen, er nådd.

Bli med! 
Still opp for idretten både lokalt og nasjonalt! Bidra med gode intensjoner for idretten vår, slik som de aller fleste gjør, slik de tillitsvalgte gjør, som de ansatte på Forbundskontoret gjør og som det bestemmende organet – styret i NAIF gjør. Ønskes det hurtigere endringer i idretten vår så må det komme fra medlemsklubbene som saker, ikke som poster på sosiale medier eller samtaler rundt omkring på baner og tilstelninger.

De som sitter i styrer og stell i klubber og forbund gjør det med et ønske om utvikling av idretten og å forvalte medlemmers ønsker, på alle nivåer! TV-aksjonen bruker slagordet «blimed», så enkelt kan det være!

Blimed!

Stig Setså – Seksjonsleder;
Jeg er lei meg for at dette blir utfallet, men jeg er veldig glad for at du er valgt inn som leder av Seksjonen og jeg har stor tro på at du vil kunne styre skuta trygt og fremadrettet i årene som kommer!

Erik H Staalesen -Disksportkonsulent
Jeg er veldig glad for samarbeidet vi har hatt, at vi har kommet i mål med min ovennevnte intensjon og de stegene vi i fellesskap har tatt med å strukturere arbeidet og skape gode verktøy for fremtida – også sammen med Ingar Ballo.

Tone Sparby – Generalsekretær NAIF;
Du er stødigheten selv og sitter så absolutt i rett posisjon med all din iver og kompetanse! Du gjør en fremragende jobb og en innsatsfor ALLE idrettene langt utover normalarbeidstid! Ta vare.

Resten av administrasjonen – NAIF;
Dere er utrolig flinke og dedikerte i det dere gjør og viser stor interesse for Disksport som idrett! Det har vært en fornøyelse å jobbe opp mot planverket og regelverket som er satt og smidigheten dere viser!

Richard Vogt – President og styret i NAIF;
Det har vært fint å ha vært en del av dere i en periode og oppleve en helt annen atmosfære en det man har blitt fortalt! Dere er lydhøre, fremtidsretta, glade i alle idrettene i forbundet og ikke minst medmenneskelige og «runde i kantene». Richard, du er en strålende President!!

Nå gjenstår det bare for alle å ta intensjonene til Ultimate-delen av idretten vær på alvor og anerkjenne omleggingen, fremtidsmålene og visjonene deres slik at den delgrenen kan fortsette veksten med strukturerte og ivrige folk som drivkraften! Ultimatekomiteen, dere er enestående i iveren og arbeidet deres, stå på – ikke gi opp det dere tror på!

Jeg håper og tror på forståelse og respekt for min avgjørelse.

Lykke til videre alle sammen!

Så – takk for tilliten og takk for meg 😊

Jon Henry Marthinsen
Stovner Frisbeeklubb/Team Innova

Skroll til toppen