PDGA

Professional Disc Golf Association er en privat, null-profittorganisasjon med base i USA. PDGA ble dannet i 1976 og styres av sine medlemmer. De jobber internasjonalt for at frisbeegolf skal vokse blant annet gjennom kontakt med økonomiske støttespillere, nasjonale forbund og organisasjoner, klubber, turneringsledere, produsenter, promotører og media.

I 2010 hadde PDGA over 15000 aktive medlemmer (123 i norge) og sanksjonerte over 1200 konkurranser over hele verden. PDGA ledes av et valgt styre, disse utnevner en administrerende direktør som leder en gruppe på 5 ansatte. PDGA baserer sin daglige drift på medlemsavgiften, men kunne ikke overlevd uten en stor grad av frivllighet i alle ledd.

Det finnes også en egen europeisk avdeling som heter PDGA Europe som blant annet fastsetter terminlista for Eurotour-turneringene.

Fordeler for PDGA-medlemmer

Det er flere fordeler med å være PDGA-medlem. Noen av disse er direkte individuelle, mens andre er mer indirekte.

 • Nye medlemmer får et eget personlig medlemsnummer som varer livet ut og en oppdatert regelbok.
 • Alle som fornyer medlemskapet sitt får en grunnpakke med medlemskort, informasjon, bag-merke og klistremerke. Alle medlemmer mottar ny regelbok når regelboka endres.
 • Aktive medlemmer kan delta på alle PDGA-turneringer der de kan opparbeide seg poeng for invitasjon til Major-turneringer og PDGA-VM. Medlemmer kan følge sine resultater i løpet av karrieren på en personlig side på pdga.com.
 • Alle aktive medlemmer blir rangert etter resultater i PDGA-turneringer. Hver runde rangeres og man kan sammenligne rundene med alle andre PDGA-medlemmer.
 • Det blir enkelt å sammenligne seg resultatmessig med andre aktive medlemmer selv om man ikke har spilt de samme turneringene. Se vår oversikt over rating av Norske spillere.
 • Aktive medlemmer får mulighet til å motta et gratis informasjonskriv via e-post, samt abbonement på PDGA-magasinet DiscGolfer Magazine.
 • Deltakelse i diskusjoner på forumet Disc-cussion Board på pdga.com
 • Medlemsrabatter på www.pdgastore.com

Hva jobber PDGA med?

PDGA jobber hele tiden for at frisbeegolf skal vokse. PDGA-avgiften brukes for å støtte mange ulike aktiviteter og prosjekter som på ulike måter gagner medlemmene.

 • Utvikle og vedlikehold av PDGAs databaser og nettløsninger
 • Oppdatere «Course Directory» – en oversikt over mer enn 2500 baner i 30 land.
 • Utvikling av regler og og ulike standarder, testing og godkjenning av nye disker, utvikler standarder for turneringer, oppdatere rangeringssystemet for spillere og baner.
 • Lage materiale som for eksempel «Tour Program», fotografier og DVD med instruksjoner
 • Internasjonalt program. Styrke og støtte veksten innen frisbeegolf og PDGA i 15 tilknyttede land i Europa, Asia og Australia. Utover det å sanksjonere turneringer og medlemsfordeler skal det jobbes for felles internasjonale standarder, regler og konkurranseformater.

Meld deg inn!

Vi anbefaler alle aktive frisbeegolfere å melde seg inn i PDGA. Du kan melde deg inn eller fornye medlemskapet ditt på PDGAs egne websider. Et medlemskap koster 20$ for Am- og 30$ for Pro-medlemskap.

Sanksjonerte turneringer

Det å sanksjonere turneringen er i hovedsak en tjeneste arrangøren yter for sine deltakere. For at PDGA-medlemskapet og ratingen til spillerne skal ha noe verdi må spillerne delta i sanksjonerte turneringer. Det kan dessuten gjøre turneringen mer attraktiv for noen spillere og dermed fungere litt som et trekkplaster. I tillegg får man annonsert sin turnering på PDGAs terminliste i forkant og man får publisert resultater i etterkant.

I forkant må arrangøren må fylle ut skjema hos PDGA og betale sanksjoneringsgebyret. I etterkant av turneringen må man sende inn en rapport med resultater og litt informasjon om omsetning, premiering og banen.

Skroll til toppen