Maskin eller menneske?

Er du en humørspiller som varierer i prestasjonene eller en dønn kjedelig maskinspiller? Frisbeegolf.no sin eminente tallmagiker Thor Johansen har sett på saken.

Fremgangsmåte
Med utgangspunkt i alle rundene som står oppført under spillernes «Ratings Detail» på pdga.com per 14.11.2012, har vi regnet ut standardavviket til hver spiller, med den hensikt å kunne plassere de innbyrdes på en skala som strekker fra ustabil til stabil. Det må påpekes at også runder som står som «not included» under «Ratings Detail» er inkludert i våre standardavvikutregninger – nettopp for å sikre oss at runder som ligger langt under spillernes vanlige nivå også blir inkludert i vår utregning av stabilitet/ustabilitet.

I tillegg har vi regnet ut standardavviket til noen av de beste amerikanske spillere som et lite krydder og referansepunkt på skalaen. Vi minner om at jo høyere standardavvik en spiller har, desto større variasjon er det i spillerens runder.

Hvem er tatt med?
Inklusjonskriteriene for å inngå i undersøkelsen var som følger:

  • enten topp 10- plassering i norgescupen sammenlagt i minst en av de tre siste sesongene
  • og/eller topp 3 i NM i perioden 2010-2012
  • og/eller topp 10-rating i Norge per 14.november 2012

Humørspillerne – de varmblodige…
I den ustabile/varmblodige enden av skalaen finner vi Frank Wulff, Anders Nødland-Danielsen, Rune Langemyr, Thomas Finborud, Magnus Petersen og Andreas Askeland. Dette er spillere som virkelig kan være «on fire» med en god start på runden, men som også kan ha problemer med å stoppe å blø under runder som har begynt dårlig. For disse spillerne finnes det flere solskinnsdager og møkkaværsdager enn de jevne lettskyete dager med middeltemperatur på 17-18 grader.

Midt på skalaen

Spillere som heller mot den ustabile enden av skalaen er Espen Møkkelgjerd og Anders Haugen som begge har standardavvik på drøye 30. De innehar mange av de samme karakteristikkene som humørspillerne, men i en noe mer moderat form.

Omtrent midt på skalaen finner vi Olav Bakke, Daniel Myrrusten, Frode Karlsen og Andre Johnsen. Disse spillerne kan verken betegnes som ustabile eller stabile. Det er i dette segmentet de fleste spillere med noen års fartstid havner. Tett opp mot den stabile enden av skalaen finner vi Vegar Åge Larsen og Ståle Stai Hakstad. Disse spillere leverte i det store og hele relativt jevne prestasjoner.

Maskinene
I den stabile enden av skalaen finner vi Carlos Rio, Sølve Andre Hatlen og Jostein Håland. Disse maskinene klarer å stoppe eventuelle blødninger tidlig, de synes å komme på sporet ganske raskt selv om runden har begynt dårlig. I det store og hele synes disse spillerne å være relativt upåvirkelige av ytre distraksjoner og synes i liten grad å sette i gang med store tankevas-prosjekter under runden.

Trøsten for humørspillerne må være som følger: har du samme rating som en maskinspiller er sannsynligheten svært stor for at du innehar et høyere toppnivå enn han/henne, (men dessverre også et lavere bunnivå).

Her er lista!

4 hendelser på “Maskin eller menneske?”

    1. Hadde jeg brukt «gjennomsnittlig abosluttavvik» som utregningsmåte ville avviket helt konkret vært faktiske ratingpoeng. Hvis du hadde et gjennomsnittlig absoluttavvik på 17,2, så ville dine runder i gjennomsnitt ligget +-17,2 ratingpoeng unna din faktiske rating, mens Wullf sine runder ville ligget i gjennomsnitt +-35,5 ratingpoeng unna hans rating. I de fleste tilfeller blir standardavviket som verdi noe høyere enn gjennomsnittlig absoluttverdi, men ellers kan man tenke seg at hvis du spiller runder som i snitt ligger +-15 ratingpoeng unna din rating, så ligger Wullfs sine runder i snitt +-30/31 ratingpoeng unna hans rating. Grunnen til at jeg valgte standaravvik som mål på spredning i denne sammenheng var kun av bekvemmelighetsrunder. Ellers kan forøvrig de spillerne som er inkludert i studien og som ikke har noen «not included» runder under «Ratings detail», bruke standavviket oppgitt i artikkelen og multiplisere det med 2,5. Trekkes denne summen fra den ratingen de har per dags dato, så finner de ratinggrensen for om runder vil bli inkludert/eksludert i neste ratingberegning fra PDGA, gitt at man har spilt en eller flere nye turneringer. Du Jostein, som ikke har noen «not included» runder under «Ratings detail», vil få en sum på 17,2 * 2,5 = 43. Trekker vi 43 fra din nåværende rating på 999, så får vi 956. Med et så lavt standardvvik som du har, så vil du i dine første kommende turneringer faktisk få strøket runder på 955 eller lavere. Når din rating igjen blir opdatert med nye runder inkludert og eldre turneringsrunder ute av ratingberegningen, ja da må standardavviket regnes ut på nytt.

  1. Hey! Ta med oss damene også da 🙂 Har en mistanke om at det er en del humørspillere blant oss også!

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen