Slik blir landslaget

En kombinasjon av PDGA-rating og kvalifisering danner EM-troppen for 2020.

page1image60253744

UTTAK AV LANDSLAG 2020.

Diskgolf

EDGF (det europeiske diskgolfforbundet) har gjort store endringer på hvordan spillere kvalifiserer seg til EM 2020 i Tsjekkia. Hvert av de nasjonale forbundene har fått tildelt nasjonale plasser (nasjonal kvote) etter bl.a. antall spillere. For Norges del betyr det at vi har fått følgende plasser:

MPO: 3 FPO: 2 MJ18: 2 MP40: 2 FP40: 1

Dette er plasser som vi garantert får, og som vi kan vente helt til 1. august med å melde inn navn på. Det betyr at disse plassene kan vi ha nasjonal kvalifisering på, NC2020 er en naturlig arena for å kvalifisere seg til disse plassene. Men å vente til 13 dager før EM starter er vel kanskje litt drøyt, og vi ser for oss at NC1, 2 og 3 vil være aktuelle som konkurranser for å kvalifisere seg.

Nytt av året er at man kan få plass i EM på bakgrunn av rating. Det er PDGAs ratingoppdatering av 12. november som vil danne grunnlaget for den listen over rating som brukes. Dvs at vi ennå ikke helt vet hvordan denne listen vil se ut. Fordelingen av plasser mellom nasjonale kvoteplasser og individuelle plasser gjøres etter en egen tabell som EDGF har bestemt. Denne tabellen ser slik ut:

  • in MP40 and FP40 divisions indicates that some of the national spots can be used in other master aged divisions.

De nasjonale kvoteplassene vi har fått tildelt i MP40 og FP40 kan altså benyttes i alle Masterklassene: MP40, MP50,MP60, MP65, FP40 og FP50. Tsjekkia som arrangørland får enkelte nasjonale plasser, bl.a. i MP60.
I enkelte klasser har vi norske spillere som er direkte kvalifisert pga. sin høye rating. De er fortsatt slik at det er de nasjonale forbundene som nominerer til disse plassene. Dvs. at seksjonen nominerer de som vi mener skal meldes på her, etter rating.

For å bruke MPO som et eksempel:
Hvert land kan maksimalt få med 10 spillere i MPO. Vi har 3 kvoteplasser. Da kan vi maksimalt få med 7 spillere som er direktekvalifisert gjennom sin rating. Vi kunne ha meldt inn 10 individuelle spillere, men ville da ha mistet muligheten til å melde på flere gjennom den nasjonale kvoten. Så vi ønsker å beholde disse 3 plassene til kvalifisering i 2020.

I klassene MP40, MP50 og MP65 har vi spillere som gjennom sin rating er direkte kvalifisert. Disse vil bli kontaktet og spurt om de ønsker å delta i EM 2020. I tillegg har vi spillere som står høyt på ventelistene over spillere som ikke er direkte kvalifisert. Så vi kan melde på spillere her også, og håpe på at de får en individuell plass.

Begrenset budsjett
Seksjonen har et begrenset budsjett når det gjelder landslaget, og tar ut spillere som evt. må dekke kostnadene ved deltagelse selv. Disse spillerne vil da være på det vi kaller et representasjonslag. Alle spillere, både de som er på et ordinært landslag, og de vi tar ut til et representasjonslag, vil få landslagsdrakter av seksjonen. Og det er en forutsetning at disse landslagsdraktene benyttes. Det vil ikke være anledning til å benytte egne sponsortrøyer. Dette vil inngå i kontrakten som seksjonen skriver med alle som tas ut til å representere Norge under EM.

Som nevnt tidligere er fristen for å nominere spillere til individuelle plasser den 18. november. Så vi får 6 dager fra PDGAs ratingoppdatering (12. november som er den ratingen EDGF legger til grunn), til vi må melde på spillere. I tillegg skal styret i NAIF den 16.-17. november, fatte vedtak ang vår søknad om å få videreføre landslaget i 2020. Så endelig nominasjon av spillere gjøres etter styremøtet, og forutsetter et positivt vedtak i styret.

Saksgangen fra EDGF er som følger:

  •   18. november 2019: frist for å nominere individuelle spillere fra hvert enkelt forbund.
  •   19. november 2019: EDGF publiserer en liste med alle nominerte spillere; spillere som ikke blenominert og som føler seg glemt har da 7 dager til å kontakte sitt forbund gjennomlandslagskapteinen får å evt. få en nominasjon i siste sekund.
  •   26. november 2019: EDGF publiserer den endelige listen over spillere som har fått tildelt plass underEM 2020 og listen over de som står på venteliste til individuelle plasser i alle klasser. Det vil ikkevære mulig å nominere spillere til individuelle plasser etter 25. november.
  •   Første halvdel av januar 2020: Registreringen åpner.
  •   18. februar 2020: registreringen lukker, alle spillere med individuelle plasser må registreres avlandslagskapteinen innen denne datoen. Nasjonale kvoteplasser må registreres, men kan stå utennavn. Kvoteplassene for MP40 og FP40 må fordeles på riktig klasse i master.
  •   3. mars 2020: alle plasser (individuelle og nasjonale) må betales (inkludert plasser uten navn og evt.reserver).
  •   1. august 2020: Alle spillere må være registrert med navn.

Hammer Staalesen landslagskaptein
Erik Hammer Staalesen er Norges landslagskaptein; han vil sammen med seksjonen og sportsdirektøren i NAIF ta ut spillerne som skal representere Norge under EM. Det overordnede ansvaret for landslaget er det sportsdirektøren i NAIF som har. Erik skal ikke spille selv under EM og vil ikke håndtere uttaket av damespillere. Damespillerne tas ut av seksjonen i samarbeid med sportsdirektøren. De nasjonale kvoteplassene til EM vil tas ut etter egne kriterier. Disse kriteriene vil vi komme tilbake til, men vi vil unngå å ha bare en runde i NC som grunnlag for uttaket. Det vil mest sannsynlig bli 3 runder i NC som danner dette grunnlaget.

Vi har nå en rekke unge spillere i både MPO og FPO, som vi ønsker å satse på. Og som vi håper kan bidra til å sette Norge som diskgolfnasjon på kartet i årene fremover. Vi har ennå ikke definert den endelige målsetningen for satsingen til landslaget, men dette vil bli gjort før styremøtet i november.

Med vennlig hilsen
For disksportseksjonen i NAIF
————————————

Stig Setså, Roy-Arne Jensen og Erik Hammer Staalesen

page3image57675136

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Skroll til toppen