Nidaros Diskgolfklubb – En ny kjempe i Trondheim

Trøndelag har de siste par årene vist at de er blant de ledende regionene på utvikling, i form av klubber, spillere og nye baner. Primus motor Leiv Aspen som nylig ble kåret til Årets Frivillig, er igjen sentral når det lanseres nye visjoner og ideer i Trondheimsområdet.

Klubben formelt stiftet
Like før klokken tre i dag, lanserte toppspiller Sigrid Sandum, samt nevnte Leiv Aspen nyheten om at fra i dag av representerer de nystartede Nidaros Diskgolfklubb. Nyheten kom nok overaskende på mange, da Trondheim allerede har flere godt etablerte klubber. Selve stiftelsesmøtet fant sted i går, søndag, og fra klubbens nettsted kan vi blant annet lese at ” Tanken med den nye sportsklubben er å gi medlemmene mer påvirkningskraft og større keav til klubben som organisasjon for sine medlemmer. For å få dette til er klubben også avhengige av å bli drevet på en velgående, dynamisk og åpen måte, som bare kan gjennomføres om medlemmene selv bidrar og deler kunnskap og erfaringer. Ønsker om en sportsklubb som fokuserer mer på samarbeid og tilrettelegging for mer organisert trening.

Dermed skifter flere sentrale Trondheimspillere beite før den kommende 2019-sesongen. Et formelt styre har allerede blitt valgt, og vi har valgt å slå av en prat med styreleder Leiv Aspén og nestleder Sigrid Sandum.

Bakgrunn og tiden fremover
Nyhetene om ny klubb kom som en overraskelse på mange, fortell gjerne litt om prosessen med å starte en ny klubb i regionen.

– I Trondheim, som de fleste andre steder i landet, har vi hatt stort fokus på rekruttering og lavterskeltilbud for å kunne spre idretten vår mest mulig til flest mulig. Dette har fungert og appellert til utrolig mange, noe som har resultert i en enorm vekst og mye diskaktivitet i regionen. Fordi det nå har blitt så stort, har det også vokst frem en mulighet til å kunne etablere en sportsklubb som fokuserer mer på å utvikle individuelle talenter, men fortsatt jobbe sammen, dele kunnskap og møtes på en god måte. Vi har savnet mulighet til å trene organisert, mer fokus på utvikling og syns det har vært utfordrende å finne riktig fokus for å utvikle oss selv som spillere. Tanken er å kunne være et supplerende bidrag til det tilbudet Trondheims befolkning allerede har i en av landets største klubber, sier de. 

Dere har lagt dere på en relativ høy medlemskapspris ( 1500 kroner) sammenlignet med hva som har vært normen i Norge tidligere, vil dere si litt om bakgrunnen for nettopp dette valget?

– Vi prøver å tenke litt ut fra hva vi ønsker å gjøre, og ikke nødvendigvis hva som er vanlig. Skal vi kunne ha handlingsrom for å kunne gi medlemmene våre en god oppstart og grunnlag må vi også tørre å be om litt mer fra dem. 1500 kr for å være medlem i en idrettsklubb er ikke uvanlig om man ser på andre idrettsgrener. Vi mener at disksport er vokst seg stor nok til at det kanskje er på tide at noen tørr å tenke på annet enn bare rekruttering. Vi tenker også prisen er et grep for å gi medlemmene litt mer eierforhold til klubben og gode muligheter for de som ønsker en aktiv og systematisk utvikling.

Medlemskontingenten vil innbefatte spillerlisens til NC/NM, kursopplegg og faste treninger, bagtags og minimarkør i første omgang, også håper vi å kunne møte medlemmenes ønsker etterhvert som de vokser frem.

Tar man en titt på dagens styre, ser man raskt at flere sentrale skikkelser fra de andre Trondheimsklubbene har vært med på oppstarten, og dermed forlater sine respektive klubber. Hva vil skje fremover i disse klubbene?

– Vi syns vi har fått til en ganske god blanding av både nye og etablerte spillere og skikkelser fra miljøet. Noen har hatt styreverv i idrettsklubber før, andre er førstereis. Vi tror denne sammensetningen er sunn når vi ønsker å tenke litt nytt i det å drive en sportsklubb for diskgolfere. Vi kan ikke si så mye om hva som skjer med andre klubber, men ingen av våre nåværende styremedlemmer kommer rett fra verv i andre klubber og tanken er at vi ønsker et tett og godt samarbeid med alle klubber, for å få mest mulig og best mulig diskaktivitet i Trøndelag.

Det har dukket opp mange baner i regionen de siste årene, men Dragvoll har fortsatt hatt posisjon som den sentrale banen i Trondheim – om man da ser bort i fra konkurranseoppsettene Stokkan og Festningen. Hvor kommer Nidaros til å ha sin «arena» både i form av bane og oppholdssted osv?

– Per dags dato har vi ingen “hjemmebane”, men dette er høyst på tapeten. Trondheim har ønsket seg en skikkelig 18-hullsbane som kan utfordre Dragvoll, og dette vil vi jobbe mot å bidra med. Vi jobber med å igangsette flere prosjekter, og vil poste informasjon om det som blir aktuelt på nettsidene våre fortløpende.

Den voldsomme veksten fortsetter i Norge på tampen av 2018 sesongen, noe som lover godt frem mot en ny sesong. Vi ønsker trondheimsregionen lykke til med ny klubb og takker samtidig Leiv og Sigrid for praten.

Klubbens nettside: https://www.nidarosdiskgolf.no/

Facebook: https://www.facebook.com/nidarosdiskgolf/

Instagram: @nidarosdiskgolf

Skroll til toppen