Nå koronastenger diskgolfbanene?

NAIF ber klubbene i landet unngå å bruke diskgolfbanene inntil videre. 


I dag kom seksjon disksport med følgende bønn til klubbene i Norge. 

– På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, om at all idrett, treninger og konkurranser på anlegg opphører med umiddelbar virkning. Seksjonen støtter disse tiltakene, og oppfordrer alle våre medlemmer og brukere til å unngå bruk av diskgolfbaner inntil videre for å bidra i den store dugnaden, skriver seksjonen i dag på facebook og i e-post til sine medlemsklubber. 

Jeg vil heller angre på å stenge, enn å ikke stenge.


Sula stenger
Noen klubber har allerede stengt sine baner. På Sunnmøre var Langevåg IL diskgolf tidlig ute og kunngjorde i dag at Vasset diskgolfpark er stengt. Det forteller klubbleder Øyvind Jarnes. 

– Vi stenger fordi forbundet vårt oppfordrer til det. Det synes jeg vi skal følge, respekterte og stole på. Når denne oppfordringen kom i dag valgte styret i diskgolfklubben å stenge for en periode. PDGA har også kommet med en lignende anbefaling. Også fotballen her i Langevåg har stengt ned for både organisert og uorganisert virksomhet, og da synes jeg det tar seg dårlig ut med diskgolf på samme område. Jeg vil heller angre på å stenge, enn å ikke stenge. Jeg har ikke faglig smittevernkompetanse til å kunne gå mot NAIF her, sier Jarnes. 

– Hadde ikke Langevåg IL diskgolf kontroll på sine brukere?
– Jo, det tror jeg vi hadde. Vi har et mindre miljø som spiller også på vinterstid, og hadde god kontroll og respekterte reglene før vi stengte. 

– Hva tenker du om at andre klubber i landet velger å ha åpent?
– Det får bli deres vurdering, den kan ikke vi ta. 

– Hva tenker du om NAIF sin oppfordring i dag?
 – Den er riktig og viktig. En nasjonal føring er på sin plass, og jeg synes dette bør gjelde for hele landet i tider som dette, det er det enkleste, sier Øyvind Jarnes.


Stovner er åpen

Mens de altså stenger på Sula, er banen på Stovner åpen, sier nestleder i klubben, Jon Martinsen. 

– Kommer dere til å stenge Stovnerbanen?
– Vi vet ikke, det er opp til kommunen og helsemyndighetene å avgjøre. Vi er et nærmiljøanlegg, og dette er ikke opp til oss alene. Det kan fort hende vi må stenge ned, men vi har etablert regler, har sosial distanse og mener å ha kontroll på våre medlemmer. Dersom vi skal stenge må jo kurvene fjernes, selve smittekilden og grunnen til aktivitet, og det er en stor jobb siden vi har 29 kurver, sier Martinsen. 

– Har dere kontroll på alle brukerne av banen?
– Nei, det har vi ikke. Det bor 700 000 mennesker i byen, riktignok ikke så mange spillere, og 30 000 folk bare her på Stovner, men kontroll på alle har vi ikke. Vi har hengt opp plakater med regler, og så er det opp til hver enkelt bruker å følge disse reglene. Slik er det i dette landet vårt, man har en plikt som borger og spiller å følge reglene som gjelder i disse dager.  

Er det uansvarlig å ha Stovnerbanen åpen? 
– Nei, ikke dersom reglene følges og man følger myndighetenes råd. De sier grupper på fem, vi sier grupper på tre. Folk må følge reglene. Også for å ta vare på idretten sin! Vi kan ikke be om offentlige midler hvis brukerne våre ikke bryr seg. 

– Hva tenker du om oppfordringa fra NAIF?
– Den er litt tvetydig, og kan tolkes i flere retninger. En gang i tiden var vi få og monotone og alle kjente alle. Nå er vi mange, og ting tolkes. Det er imidlertid fint og greit at oppfordringa kommer, men den er ikke tydelig nok, den kan tolkes begge veier, og det blir det jo gjort allerede, det ser vi. Og hvilken myndighet har NAIF egentlig her?  Jeg synes hver enkelt klubb her må gjøre sin lokale vurdering på sitt lokale anlegg i samråd med sin kommune. Det er stor forskjell på Muselunden og Måløy, sier Martinsen. 

Det er stor forskjell på Muselunden og Måløy


Martinsen tror fort også Stovnerbanen kan bli pålagt å stenge ned. 
– Blir aktiviteten skjødesløs må man stenge, på de stedene hvor folk ikke bryr seg. Det håper vi virkelig at vi skal klare å unngå her på Stovner, sier Martinsen.
Som har en klar oppfordring:
– Vær få, vær smarte, ta hensyn! så får vi kanskje holde åpent, sier Jon Martinsen.


Tviler i Sandes
Sandes har et av de største miljøene i landet. Der er banen åpen. I alle fall inntil videre, sier Jarle Levin, som er klubbleder. 

Hvorfor har dere valgt å holde banen åpen?
– Banen er fortsatt åpen. Vi har ikke behandla saken enda i styret, og så vidt jeg vet har ikke Sandnes kommune, som eier området banen står på, sagt at vi skal stenge ned. De holder sine utendørsanlegg åpne, med vanlige smitteråd. Men også her i kommunen er den organiserte idretten selvsagt stengt ned som over alt ellers. Men diskgolfbanen er åpen per i dag, sier Levin. 

Sandes-banen har sett store forandringer de siste åra. Nå får de kanskje sin største forandring.


– Har dere kontroll på brukerne?
– Både og. Vi har god kontroll på våre medlemmer og kommunikasjonen der. Medlemmene våre klarer seg innenfor de reglene som er satt, så problemet vårt er alle privatpersonene som bruker banene. Og de er det mange av. 

Bør dere stenge banen?
– Det er vanskelig å svare på. Da vil folk bare finne en ny bane å spille på, tror jeg. Det er fire andre baner i området som folk kan velge mellom i nabokommunene som er åpne, og da vil det bli større ansamlinger av folk der. Men vi lytter til kommuneledelsen vår, og det er de som må ta denne avgjørelsen, synes jeg.

Stenger snart? 
Levin sier at mye kan tyde på at banen kan bli stengt i nærmeste fremtid. 
– Om vi sammen med kommunen faller ned på beslutningen om å fortsatt holde banen åpen, så kommer vi til å skilte banen med NAIF sin anbefaling, slik at vi når ut til alle brukerne. Dersom vi stenger banen, så hadde det vært for det beste at samtlige av banene ble stengt ned. Om bare en bane stenger ned så kan det få motsatt effekt oppimot økt brukermengde på de andre banene i nærområdene. Men vi i styret skal ta en diskusjon angående dette i morgen, og mye kan tyde på at banen kan eller vil bli stengt ned i nærmeste framtid, sier Levin.


Skroll til toppen