Koronadispensasjonen som forsvant


Borre Diskgolf hadde i følge sin facebookside koronadispensasjon fra seksjonen i NAIF for sin ukesgolf. En slik dispensasjon er aldri gitt, sier seksjonen i NAIF. 

Over hele Norge gjør diskgolfklubber sitt for å håndtere den nåværende koronasituasjonen med å forholde seg til et koronaregelverk for ukesgolfer utarbeidet av NAIF. Dette regelverket innebærer blant annet grupper på tre spillere med 20 minutters startintervall på ukesgolfene. Unntaket er Borre Diskgolf i Vestfold, som drifter en kommersiell betalbane satt opp av DG Shop i Tønsberg på en ballgolfbane. De forholder seg til golfforbundet som tillater firergrupper med åtte minutters intervall på sitt ukesspill. 


Bakgrunn
Borre Diskgolf er en ny diskgolfbane her til lands, satt opp av DG Shop (Tommy Steingrimsen og Lykke Sandvik) i samarbeid med Borre Golfbane. Ambisjonen er å lage en diskgolfbane av internasjonal klasse, står det på hjemmesida https://borregb.no/diskgolf.

Banen er den første rene kommersielle betalbanen her til lands, og det koster 120 kroner å spille en runde, 80 kroner for ukesgolf og 1400 kroner for et årskort. All betaling skjer via Vipps til DG Shop, og det kan spilles på spesielle tidspunkter siden banen ligger på en golfbane. Banen ble nylig åpnet for spill.

På hjemmesida til diskgolfbanen https://borregb.no/diskgolf/koronavettregler-diskgolf står det: “diskgolfspill på Borre Diskgolf følger Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) sine retningslinjer for å begrense koronasmitte”. 
Dette innebærer blant annet grupper på tre spillere, og når det kommer til ukesgolf og liknende skal det være 20 minutter mellom gruppene etter de nye retningslinjene som kom for en uke siden – altså maksimalt ni spillere per time med golfstart fra hull 1. 

Gode penger 
Lørdag 18.april søkte Borre Diskgolf seksjonen om dispensasjon fra disse koronareglene for sitt ukesspill. De ønsket intervaller på åtte minutter med fire spillere i hver gruppe – altså 32 spillere i timen, mens NAIF sine koronaråd anbefaler ni spillere i timen. Omregnet til kroner og øre utgjør denne intervallforskjellen rundt 1840 kroner per time. Med et nesten fullt startfelt, med 69 spillere i firergrupper, som det var torsdag 23.april, blir det 5520 kroner i inntekter på Borre Diskgolf bare denne ene dagen. 

Fjernet formulering om dispensasjon 
I følge Lykke Sandvik og facebooksida til Borre Diskgolf ble en slik dispensasjon deretter gitt, mens Leiv Aspén hos seksjonen sier til frisbeegolf.no at en slik dispensasjon aldri ble gitt. Senere ble formuleringen om koronadispensasjonen fjernet fra Borre Diskgolf sin facebookside, og erstattet med at Borre Diskgolf nå følger golfforbundet sine regler, som innebærer firergrupper med åtte minutters startintervall.


Hvor ble det av dispensasjonen? 
Så: hvor ble det av denne koronadispensasjonen? Hvem i seksjonen gav den? Og hvorfor følger ikke Borre Diskgolf seksjonen i NAIF sine koronaråd for ukesspill?

– Ordlyden forandret seg
– Diskgolfbanen på Borre er et samarbeid mellom DG Shop og Borre Golfbane, og således er det ingen tilknytning til NAIF på stedet, skriver Tommy Steingrimsen til frisbeegolf.no. 
Steingrimsen sier at han lørdag 18.april kontaktet seksjonen, ved disksportkonsulent Erik Hammer Staalesen. 

– På lørdag tok jeg en telefon til Erik (Hammer Staalesen, konsulent i NAIF, red.anm.), fordi jeg ville høre hva de tenkte. Jeg sa at det blir umulig for oss å gå opp til 20 minutter mellom hver gruppe. Han sa at det var helt i orden, fordi vi hadde en golfbane å forholde oss til. Så selv om det da ikke er noe vi trenger, så skrev vi en søknad om dispensasjon til å følge golfforbundets regler, slik Borre Golfbane gjør. Denne e-posten fikk jeg svar på først mandag kveld, og der har ordlyden forandret seg litt. De anbefaler å følge NAIF sine retningslinjer, slik de må, skriver Steingrimsen. 

– Litt satt ut
Steingrimsen, som er leder i Tønsberg Frisbeegolfklubb, der Lykke Sandvik også er styremedlem, en klubb som er tilsluttet NAIF, men som ikke har åpnet klubbens egen bane for organisert spill, forteller at det er satt av tid til diskgolfspill på betalbanen på Borre hver torsdag fra klokka 16:00 til 18:30. 
– Det går ut firerflighter med golfere hvert 10.minutt hele dagen, og vi ser ingen grunn til å mer enn halvere antall spillere på banen når vi setter i gang. Vi er glade for at NAIF har jobbet så godt med retningslinjene sine, og ønsket å ta praten med dem for å sikre et godt samarbeid videre, uansett om det dukker opp en egen klubb på Borre, eller ikke. 
– Jeg ble først litt satt ut da NAIF anbefalte hele 20 minutters mellomrom, anfører Steingrimsen. 

– Seksjonen innvilget aldri søknaden
Leiv Aspén i NAIF sin seksjon, sier at de ikke kan gå god for startintervaller på åtte minutter. 
– Seksjonen i NAIF behandla aldri denne saken før på mandag, da ble vi oppmerksomme på innlegget på facebooksida til Borre diskgolf. Seksjonen ble orientert om søknaden mandag ettermiddag og den ble behandlet på kort tid. Vi kan ikke gå god for tidsintervaller på 8 minutter, sier Leiv Aspén i seksjonen. 

– Hva tenker du om at klubbledere fra en klubb tilsluttet NAIF, ikke følger NAIF sine råd når de opererer på en kommersiell diskgolfbane som de selv drifter?
 – Uavhengig av hvilke premisser en arrangør legger oppfordres alle medlemmer til å følge retningslinjene for diskgolf utarbeidet av NAIF og NIF. Det er uheldig om våre medlemmer lar det være opp til enkelte arrangører om de skal følge retningslinjene eller ei, sier Aspén.

– Dispensasjon ikke gitt
Disksportkonsulent Erik Hammer Staalesen bekrefter at han var i kontakt med Steingrimsen lørdag 18.april, men avsanner at en dispensasjon er gitt. 
«Jeg ser i ettertid at disse messengermeldingene med riktig vinkling kan tolkes i en positiv retning. Vi ble enig om at det må sendes en e-post til seksjonen og at saken må tas der. Saken ble så behandlet i seksjonen på mandag, og dispensasjon ble ikke gitt, sier Staalesen.»

Skroll til toppen