Jentekomitéen er opprettet!


Frisbeegolf har gjennom historien ikke hatt særlig mange jenter men de siste fire årene har det plutselig blomstret opp et miljø bestående av jenter fra mange forskjellige klubber i Norge. I 2010 var det dobbelt så mange jenter som deltok i Norgescupen sammenlignet med 2009. Nå har jentene egen facebookgruppe og årlige jentesamlinger og i tillegg har Disksport Norge tatt initiativ til å starte en egen Jentekomité for å bidra til å både rekruttere flere jenter til sporten og ta vare på de som er.

Jentemiljøet vokser

Året 2010 var et gullår for jentemiljøet i Norsk frisbeegolf. Antallet jentespillere som deltok på Norgescup har dobblet seg det siste året fra 16 spillere i 2009 til 31 spillere i 2010. Under norgescup-turneringen Skien Open 2010 var det hele 21 deltagende jenter, noe som er foreløpig norsk rekord i nyere tid. Tabellen under viser antall jenter som deltok i norgescupen de siste 5 årene:

  Totalt antall turneringsdeltagelser Antall spillere
2010 63 31
2009 34 16
2008 27 14
2007 23 11
2006 5 4

Opprettelsen av jentekomitéen kommer dermed på et veldig gunstig tidspunkt hvor jentemiljøet er i stor vekst og har ressurser og motivasjon til å dra det enda lenger.

Damesamling

I mai 2010 ble det for første gang i Norge arrangert en egen damesamling hvor reise og opphold ble dekket. Dette var en stor suksess og derfor blir det også i år arrangert en damesamling i regi av jentekomitéen på Ekeberg 4. og 5. juni. Her vil det komme erfarne instruktører som skal ta for seg forskjellige temaer og teknikker. Vi anbefaler alle norske frisbeejenter å ta med seg en venn og delta. Les mer om dette på forumet og på jentenes facebookside Damer og diskgolf i Norge.

Sverige følger også etter og arrangerer tjejhelg for svenske jenter 7.mai i Gøteborg. Norske jenter er også velkomne men må betale reise og opphold selv. Se også arrangementets facebookside.

Handlingsplan mot 2015

Følgende står skrevet i «Handlingsplan for Disksport Norge 2011-2015»:
DSN ønsker også å øke andelen av jenter i sporten. Dette er noe vi har satt i gang via den nyopprettede jentekomitéen. I denne forbindelse  skal det kjøres en Jenteprosjekt i 2011. Hovedaktiviteten blir gjennomføringen av en egen treningssamling for jenter i juni. Sentrale ressurspersoner skal være med å hjelpe jentene å komme i gang med mer strukturert trening. Vi tror dette kommer til å øke kompetansen hos de eksisterende spillerne, noe som vil motivere til mer aktivitet og til et bedre mottaksapparat for nye jentespillere.

Kommitéens oppgaver og mandat

Jentekomitéen skal være et mellomledd mellom grenstyre og jentespillerne i både diskgolf og ultimate. De skal først og fremst bidra til økt rekruttering av jentespillere til frisbeesporten. De skal også følge med på hvilke behov jentespillerne har ute i feltet og foreslå tiltak. Eksempler på tiltak kan være trenertilbud, andre konkurranseformer, samlinger, spillerutvikling og sosiale tiltak.


Komitéen består av:

Leder: Mona Bjerke
Styremedlem: Ellen Winterrowd
Styremedlem: Lydie Hellgren
Styremedlem: Kate Brandal

Jentekomiteen ble formelt opprettet 1.mars 2011 og skal ha sitt første møte innen kort tid.

Følgende video ble spilt inn under Skien Open 2010 hvor 21 jenter deltok. Samtlige jentespillere er med på videoen som foreløpig er sett av nesten 6000 mennesker fra hele verden.

Skroll til toppen