Seks søkere på Norgescup og NM i 2017

DisksportNorgeLogoDisksport Norge kan melde om at det har kommet inn seks søknader på Norgescup, NM i Diskgolf og Pargolf-NM. På listen ser man flere av de som arrangerte nasjonale turneringer i 2016, mens Osloklubbene har sendt inn søknad sammen slik de også gjorde i 2015. Disksport Norge vil ikke gå ut med spesifikke detaljer om søkerne før alt er ferdig forhandlet, men kan avsløre at det er manko på NC søknader slik kabalen ser ut per i dag. 

Kilder innad i klubben kan fortelle at Trondheim Frisbeeklubb er en av de to klubbene som har søkt NM i 2017, og det er rimelig å anta at den andre klubben er Hamar. Dette fordi vi kan med sikkerhet si at Osloklubbene har søkt om NC, og Langevågen har tidligere sagt at deres fokus vil være EuroTour i 2017. En søknad på Pargolf NM er derfor rimelig å anslå har kommet fra Møre og Romsdal, mens Skien også i 2017 ønsker å skape en fin ramme rundt NC.

Med det som ser ut til å være kun to søkere på Norgescup vil nok det være den største utfordringen for den uoffisielle Diskgolfkomiteen som er opprettet, for å forhindre evt utfordringer med inhabilitet fra søkere. Denne komiteen består forøvrig av Jostein Håland fra Langevåg og Stig Setså fra Beisfjord. Frisbeegolf.no kommer selvfølgelig tilbake med oppdatering så fort det kommer oss for øret.

Fra Disksport Norge på Facebook

Søknadsfristen for å arrangere Diskgolfkonkurranser i regi av NAIF og DsN i 2017 gikk ut 5. desember.
Det er kommet inn 6 flotte søknader på NC, NM og Pargolf-NM.
Prosessen videre er at DsN og NAIF forhandler med søkerne for å tilpasse turneringer og terminlista til det beste for alle. Deretter vil de som som i dag utgjør den uoffisielle Diskgolfkomiteen – Jostein Håland fra Langevåg og Stig Setså fra Beisfjord – gjøre sin vurdering og eventuelt komme med innspill og forslag til endringer.
Prosessen vil sikres med tanke på eventuell inhabilitet ved at både NAIF og den uoffisielle Diskgolfkomiteen gjør sine vurderinger.
Hvis prosessen går smertefritt håper DsN og ha årets terminliste klar før jul!

Søkerne er:
Hamar, Langevåg, Skien, Trondheim og Osloklubbene Stovner, Ekeberg og Muselunden i fellesskap!

Skroll til toppen